Đá trụ nhám xếp AC-N-1

886 lượt xem

Liên hệ

Đá trụ nhám xếp được cấu tạo từ các lá nhám xếp thành hình trụ.

Đá trụ có khả năng mài mòn, chà nhám vượt trội, nhanh chóng.