Bồn inox công nghiệp có nhiều tính năng khác nhau như:

  • Chứa chất lỏng
  • Chế biến hóa chất
  • Chứa nước và nước thải
  • Chế biến nông sản
  • Công nghiệp y tế
  • Chứa khí

Ngoài ra Công ty còn chuyên sản xuất các sản phẩm khác có độ dày từ 2-20mm

  • Bồn inox 1 lớp
  • Bồn inox 2 lớp
  • Bồn inox 3 lớp