Bồn khuấy nhũ hóa AC-B-17

2236 lượt xem

Liên hệ

Bồn khuấy nhũ hóa AC-B-17 dùng để đồng hóa, nhũ hóa sản phẩm thực phẩm, hóa chất, dung môi …