Bồn khuấy điện AC-B-04

919 lượt xem

Liên hệ

Bồn khuấy điện ứng dụng trong sản xuất hóa chất và các loại sản phẩm liên quan như: keo, dung môi, sơn, phân bón …