Bồn khuấy thực phẩm được sử dụng để khuấy trộn các loại thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Bồn khuấy này có khả năng khuấy đều và hòa trộn các thành phần để tạo ra một sản phẩm thực phẩm cuối cùng có chất lượng.

Bồn khuấy thực phẩm giúp tăng năng suất sản xuất và đảm bảo chất lượng của sản phẩm thực phẩm.

Các loại bồn khuấy thực phẩm của Công ty:

  • Bồn khuấy hương liệu
  • Bồn khuấy gia nhiệt nước tương
  • Bồn khuấy nước giải khát
  • Bồn khuấy sữa
  • Bồn khuấy nước mắm