Máy khuấy keo được sử dụng để khuấy đều và nhuyễn keo trong quá trình sản xuất và gia công keo.

Các loại khuấy phổ biến bao gồm khuấy cánh quạt, khuấy vòi sen, hoặc khuấy đĩa.

Thường được sử dụng trong ngành công nghiệp keo dán và gia công keo, đảm bảo chất lượng của keo.

Đảm bảo sự đồng nhất và đều đặn của hỗn hợp keo trước khi sử dụng trong quá trình sản xuất.

Ngoài ra, Công ty còn chuyên sản xuất các loại máy khuấy khác nhau như:

  • Máy khuấy thực phẩm
  • Máy khuấy phân bón
  • Máy khuấy dung dịch đặc
  • Máy khuấy điện
  • Máy khuấy nhũ hóa mỹ phẩm