Bồn nhũ hóa đồng hóa là thiết bị công nghiệp để tạo và duy trì sự kết hợp ổn định giữa hai chất lỏng không hòa trộn với nhau ví dụ dầu và nước.

máy đồng hóa, máy đồng hoá cầm tay,

máy đồng hoá nước trái cây,

máy đồng hoá sữa,

máy đồng hoá phòng thí nghiệm,

máy đồng hoá mỹ phẩm,

máy đồng hoá mẫu,

máy đồng hóa sữa bắp,

máy đồng hoá chân không,

máy đồng hóa công nghiệp,

máy đồng hóa mẫu,

máy đồng hóa mỹ phẩm,

máy đồng hoá nhũ hoá,

máy đồng hóa nhũ tương